ANUNȚ PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE | Primaria Comunei Buchin

ANUNȚ PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Number of View: 841

Comuna Buchin – Primăria, titular al proiectului Modernizare strazi in localitatea Poiana si sector drum comunal DC13, comuna Buchin, jud. Caras-Severin, anunță publicul interest asupra luarii deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvată: fără evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul Modernizare strazi in localitatea Poiana si sector drum comunal DC13, comuna Buchin, jud. Caras-Severinpropus a fi amplasat in com. Buchin, sat Poiana – strazi si sector DC 13 localitatea Buchin

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Caras – Severin, Resita, str. Petru Maior, nr. 73, in zilele de Luni – Joi intre orele 0900 – 1500 si Vineri intre orele 0900 – 1300 precum și la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, până la data de 18.10.2017