Informatii publice

44 posts

Alegeri locale 2024

Number of View: 291 Hotararea nr. 11 PROCES – VERBAL DE AFISARE DIN DATA DE 24.05.2024 ORA 14:00 Hotararea nr. 10 PROCES-VERBAL NR. 118/22.05.2024 PROCES-VERBAL privind stabilirea numarului de candidati propsi de fiecare partid politic, alianta politica, alianta electorala organizatie a cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care participa la alegerile pentru […]

Programari APIA

Number of View: 1116Incepand cu data de 14.03.2022 incepe campania de depunere a cereri unice de plata (APIA) pentru anul 2022. Documentele necesare se vor depune la sediul Primariei comunei Buchin compartiment agricol Actele necesare sunt: Copie CI/BI Extras de cont Adeverinta medic veterinar (unde este cazul) Copie contract concesiune […]