Anunt privind concesionarea prin licitație publică deschisă cu oferte în plic închis a imobilului situat în loc. Valea Timișului, com. Buchin, jud. Caraș-Severin-intravilan – Primaria Comunei Buchin