ANUNȚ COMUNA BUCHIN – Primaria Comunei Buchin

ANUNȚ COMUNA BUCHIN

Number of View: 867

UAT COMUNA BUCHIN ANUNTA PUBLICAREA DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI PENTRU 5 SECTOARE (123 IMOBILE) COM. BUCHIN SAT POIANA, INCEPAND CU DATA DE 25.09.2017 PE O PERIOADA DE 60 ZILE PANA LA DATA DE 23.11.2017

DOCUMENTATIILE SUNT AFISATE LA SEDIUL PRIMARIEI BUCHIN SI LA CAMINUL CULTURAL DIN LOC. POIANA, CONF. ART. 14, ALIN (1) SI (2) DIN LEGEA CADASTRULUI SI A PUBLICITATII IMOBILIARE NR. 7/1996 REPUBLICATA CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE.

CERERILE DE RECTIFICARE ALE DOCUMENTELOR TEHNICE VOR PUTEA FI DEPUSE LA SEDIUL PRIMARIEI COM. BUCHIN SI PE SITEUL AGENTIEI NATIONALE DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA

www.ancpi.ro