Anunţ public privind decizia etapei de încadrare – Primaria Comunei Buchin

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

Number of View: 1865

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

COMUNA BUCHIN, titular al proiectului „POD PESTE PARAUL BOLVASNITA LA VALEA TIMISULUI, COMUNA BUCHIN” jud. Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: fără evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul „POD PESTE PARAUL BOLVASNITA LA VALEA TIMISULUI, COMUNA BUCHIN” amplasat în loc. Valea Timisului, com. Buchin, jud. Caraş-Severin.

1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630, şi vineri între orele 08.00– 14.00 precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 08.10.2014

Afişat la sediul Primăriei BUCHIN la data de: 03.10.2014