Anunt privind organizare concurs – Primaria Comunei Buchin

Anunt privind organizare concurs

Number of View: 1993

In conformitate cu prevederile H.G. 286/2011, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice;

Primaria comunei Buchin, organizeaza concurs pentru ocuparea functiilor contractuale de executie pentru Centrul de Informare Turistica Buchin

Dispozitia si anuntul de angajare

Anuntul in format editabil