Daily Archives: ianuarie 21, 2015

1 post

Anunt privind organizare concurs

Number of View: 1993In conformitate cu prevederile H.G. 286/2011, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice; […]