Anunt Privind atribuirea contractului de achizitie publica avand ca obiect proiectare tehnica, asistenta tehnica din partea proiectantului si executia de lucrari | Primaria Comunei Buchin

Anunt Privind atribuirea contractului de achizitie publica avand ca obiect proiectare tehnica, asistenta tehnica din partea proiectantului si executia de lucrari

Number of View: 650

Privind atribuirea contractului de achizitie publica avand ca obiect proiectare tehnica, asistenta tehnica din partea proiectantului si executia de lucrari pentru obiectivul de investitii:

Persoanele/societatile interesate pot depune oferte, in termen de 7 zile de la publicarea anuntului, respectiv pana la data de 23.06.2021, orele 16:00 la registratura primariei com. Buchin