ANUNȚ

Number of View: 457

Având în vedere prevederile art.27, alin.3 din Legea nr. 55/2020, privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID -19, primaria comunei Buchin, cu sediul în localitatea Buchin nr. 4 B, judetul Caras-Severin, anunță amânarea concursului de recrutare, organizat initial în perioada 11-15.06.2020, pentru ocuparea functiei contractuale de referent debutant, la compartimentul turism din cadrul aparatului de specialitate al primarului com. Buchin.
Procedura de organizare a concursului va fi reluată, în conditiile legii, la o data ce va fi comunicata ulterior.