Anunţ public privind decizia etapei de încadrare – Primaria Comunei Buchin

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

Number of View: 117

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

COMUNA BUCHIN, titular al proiectului Reparatii sectoare de Drum Comunal DC13, comuna Buchin, jud. Caras-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: fără evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul Reparatii sectoare de Drum Comunal DC13, comuna Buchin, jud. Caras-Severinamplasat în loc. Buchin si Poiana, com. Buchin, jud. Caraş-Severin.

1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0900 – 1500, şi vineri între orele 09.00– 13.00 precum şi la următoarea adresă de internet apmcs.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului, pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Caras-Severin