ANUNȚ PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE | Primaria Comunei Buchin

ANUNȚ PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Number of View: 1003

Comuna Buchin – Primăria, titular al proiectului „Reparatii Sectoare de drum communal DC 13, comuna Buchin , judetul Caras-Severin”, anunță publicul interest asupra luarii deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului: fără evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul „Reparatii Sectoare de drum communal DC 13, comuna Buchin , judetul Caras-Severin” propus a fi amplasat in com. Buchin, sat Buchin si sat Poiana

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Caras – Severin, Resita, str. Petru Maior, nr. 73, in zilele de Luni – Joi intre orele 0800 – 1500 si Vineri intre orele 0800 – 1300 precum și la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.