Primăria comunei Buchin organizează concursul de promovare în grad profesional principal | Primaria Comunei Buchin

Primăria comunei Buchin organizează concursul de promovare în grad profesional principal

Number of View: 676

ANUNŢ

Primăria comunei Buchin organizează concursul de promovare în grad profesional principal in perioada 12.04.-14.04.2021, pentru urmatoarele functii publice :
1. consilier, I, principal in cadrul compartimentului Stare Civilă

Condiții de participare la concursul de promovare în grad profesional, conform art. 479, alin.1 din OUG nr.57/2019 – Codul Administrativ:

a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
b) să fi obţinut cel puţin calificativul „bine“ la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;
c) să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentului cod.

Dosarul de concurs depus de către candidații pentru examenul de promovare în grad profesional va conține în mod obligatoriu:
– copie de pe carnetul de muncă sau adeverința eliberată de compartimentul resurse umane în vederea atestării vechimii în grad profesional din care se promovează;
– copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;
– copie certificat/diplomă de perfecționare profesională;
– formularul de înscriere.

Condiții de desfășurare a concursului:

* data până la care se pot depune dosarele de înscriere: 31.03.2021
* instituția publică la care se pot depune dosarele de concurs – Primaria comunei Buchin
* Concursul/examenul de promovare se va desfășura la sediul Primariei comunei Buchin
* Probele stabilite pentru concurs vor avea loc în intervalul 12.04-14.04.2021, după cum urmează:
PROBA SCRISĂ va avea loc în data de 12.04.2021, ora 10.00
INTERVIUL va avea loc în data de 14.04.2021, ora 14.00

Bibliografie pentru promovarea în funcția publică de consilier, I, principal in cadrul compartimentului Stare Civilă:

1) Constituția României;
2) OUG 57/2019 privind Codul Administrativ: Partea I: Titlul I, Titlul II, Titlul III; Partea III: Titlul I, Titlul V: Cap II și Cap. IV;
3) Legea nr. 119/1996, cu privire la actele de stare civila, cu modificările şi completările ulterioare;

Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Buchin, din localitatea Buchin, str. Principală, nr. 4 |B, județul Caraș-Severin, Secretar General, precum si la telefon: 0255516163, e-mail primar@primariabuchin.ro